ABN Amro: bouwrobots winnen snel terrein

Fri Jun 21 2024

06 21

ABN Amro: bouwrobots winnen snel terrein

03/02/2022

Door Ad Spijkers

Woningnood en industrialisatie leiden tot versnelde invoering van robotica in bouw en infra.


     

De markt voor bouwrobots is tegen 2030 naar verwachting gegroeid met 227%. Nederland is bezig met een forse inhaalslag ten opzichte van de koplopers in Europa.

De bouw zal tot 2030 waarschijnlijk zo’n 306 miljoen euro in robots investeren. Bouwrobots – van drones en slooprobots tot 3D-betonprinters – winnen dan ook snel terrein op de bouwplaats en in de fabriek. De verwachting is dat de markt voor robots in de Nederlandse bouwsector dit decennium met maar liefst 227% procent zal groeien; een jaarlijkse stijging van 14,1%. Deze investeringen kunnen bijdragen om te voldoen aan de toenemende behoefte aan woningen die bovendien betaalbaarder en duurzamer moeten zijn.

Met de grote woningbouwopgave moet ook sneller worden gebouwd, terwijl het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten toeneemt. Robots kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de grote personeelstekorten in de bouw. Op dit moment is ruim 23% van de vacatures onvervulbaar. Daarnaast dragen robots bij aan lagere faalkosten en helpen zij om slimmer en efficiënter te werken. Dit concludeert ABN AMRO in haar rapport 'Bouwrobots winnen snel terrein met verdrievoudiging markt tot 2030' over de Nederlandse markt voor bouwrobots, dat vandaag is gepubliceerd.

Robotisering essentieel

Robotisering kan volgens de bank zelfs fungeren als aanjager van groei in de bouw, maar dan moet wel een aantal structurele belemmeringen worden opgelost. "De bouwsector wordt gekenmerkt door een behouden cultuur, een gebrek aan transparantie en het ontbreken van eenduidige data en software. Ook is een intensievere samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en bouwbedrijven nodig voor de kennisontwikkeling over robots", aldus Leontien de Waal, Sector Banker Bouw van ABN AMRO.

"We zien wel dat de sector in beweging komt. In combinatie met industrialisatie kunnen bouwrobots bijdragen aan de oplossing van een aantal grote vraagstukken, zoals de energietransitie en de ambitie uit het Woonakkoord om tot 2030 één miljoen woningen te bouwen. Dat betekent dat de woningbouwproductie over zes jaar 25% hoger moet liggen dan in 2020 en anderhalf miljoen woningen en andere gebouwen vóór 2030 moeten worden verduurzaamd. Dat vereist een forse verhoging van de arbeidsproductiviteit en hieraan kan robotisering een cruciale bijdrage leveren."

Bouwbedrijven willen investeren

Hoewel de markt voor bouwrobots sterk groeit, is Nederland bezig met een inhaalslag. De adoptiegraad in Nederland loopt zo’n zeven jaar achter op koplopers als Duitsland en Zwitserland. Het verschil komt voort uit de kleinere schaalgrootte van Nederland, de behoudendheid van bouwondernemers en gebrek aan durfkapitaal. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ruim acht op de tien bouwbedrijven in de komende tien jaar van plan zijn een bouwrobot aan te schaffen. Vooral de adoptie van drones zal waarschijnlijk snel toenemen, terwijl de markt voor slooprobots al behoorlijk volwassen is.

Daarentegen zijn er nog weinig echte bouwrobots op de bouwplaats te bekennen. In Nederland wordt wel geëxperimenteerd met prototypes. Met de juiste investeerders en voortgang op het gebied van kunstmatige intelligentie biedt deze markt volgens ABN AMRO groeikansen. Ook de markt voor software, sensoren, camera’s, data-analyse en AI groeit snel. Deze houdt met een jaarlijks groeipercentage van 14,3% gelijke tred met de robotmarkt.

Foto: Pixabay