Nieuw prototype revalidatierobot

Tue Feb 07 2023

02 07

Nieuw prototype revalidatierobot

24/11/2022

Door Ad Spijkers

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en Imec hebben een prototype ontwikkeld dat tal van vaardigheden van therapeuten in één robot verenigt.


     

Een robot die kan voelen wat een therapeut voelt als hij een patiënt behandelt, die de intensiteit van de revalidatie-oefeningen op elk moment kan aanpassen aan de mogelijkheden en behoeften van de patiënt en die zo urenlang kan doorgaan zonder moe te worden. Het lijkt onmogelijk maar de Belgische onderzoekers hebben een prototype klaar dat al die skills in één robot verenigt.

Revalidatie

Bij revalidatie na een ongeval of een beroerte is het belangrijk dat het slachtoffer zo snel mogelijk en zo veel mogelijk wordt getraind op bepaalde bewegingen. Zeker bij een beroerte, waar bepaalde neuronenbanen onderbroken zijn, is een intensieve en langdurige training noodzakelijk opdat het brein andere neuronenverbindingen kan leggen om die bewegingen weer aan te leren.

Doorgaans is die training het werk van een therapeut, die samen met de patiënt zoveel mogelijk oefent. Een therapeut voelt goed aan in welke mate de patiënt steun nodig heeft bij zijn oefeningen. Helaas is de tijd van therapeuten vaak beperkt, waardoor patiënten te weinig kunnen trainen en de revalidatie minder goed verloopt dan mogelijk is.

Ondersteuning

De nieuwe robot kan de therapeut voor een deel ondersteunen. Hij heeft een ingenieuze manchet die rond het been of de arm van de patiënt wordt bevestigd. Deze manchet kan de zintuigen in de hand van de therapeut reproduceren en kan daardoor voelen hoe sterk de patiënt meewerkt tijdens de oefening. De onderzoekers gebruiken kunstmatige intelligentie om de robot te sturen en het assistentieniveau aan te passen. De robotarm is sterk genoeg om zowel de onderste als de bovenste ledematen te bedienen en kan langer dan een therapeut complexe en functionele taken uitvoeren.

De robot is al getest en blijkt veel lof te oogsten bij therapeuten van het revalidatiecentrum in het UZ Brussel, die er na een training van een uur al mee aan de slag konden. De terugkoppeling die de ontwikkelaars aldus verzamelden, was erg nuttig. Ze gebruiken die om het prototype continu te verbeteren. Het doel is om op een termijn van vijf tot zeven jaar een robot te hebben die klaar is om te worden gecommercialiseerd.

Foto: Vrije Universiteit Brussel