Meer samenwerking TNO en UT in robotica

Sat Mar 02 2024

03 02

Meer samenwerking TNO en UT in robotica

16/12/2021

Door Ad Spijkers

TNO en Universiteit Twente gaan gezamenlijke programma’s ontwikkelen op drie thema’s: robotica, cyber security en intelligente diagnostiek. De voorgenomen samenwerking geeft een extra impuls aan de kennisontwikkeling van eerdergenoemde thema’s en aan de ambitie van TNO om nadrukkelijker aanwezig te zijn in het Twentse ecosysteem.


     

Voor alle drie de thema’s geldt de ambitie om een gedeelde roadmap te ontwikkelen, meerdere samenwerkingslijnen op te zetten en manieren te vinden om gezamenlijk de nationale en internationale onderzoeks- en innovatieagenda's te beïnvloeden.

Voor robotica richtten beide instituten eerder al samen het Joint Innovation Centre (JIC) I-Botics op. Deze samenwerking wordt voortgezet in publiek privaat verband (PPS) waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met bedrijven en overheden om gezamenlijk de impact op het gebied van robotica te vergroten.

Recentelijk richtte UT het Twente University Centre for Cybersecurity Research (TUCCR) op. In dit publiek-private centrum slaan professionals, ondernemers, onderzoekers en studenten de handen ineen voor cyber security-onderzoek. TNO heeft zich aangesloten bij dit initiatief als zogenaamd ‘Gold member’, evenals organisaties als Thales, Cisco, SIDN en het Nationaal Cyber Security Centrum. Als lid van de stuurgroep van TUCCR zal TNO actief bijdragen in het vormgeven van het inhoudelijke programma en ecosysteem. Daarvoor zal ook verder personele uitwisseling tussen UT en TNO worden gezocht.

Het derde inhoudelijke thema waarop de samenwerking wordt geïntensiveerd is intelligente diagnostiek. De UT is momenteel lid van de partnerraad van TNO-ESI, waar dit thema is geïdentificeerd als een belangrijk thema om in Publiek private verband versneld naar de markt te brengen.

Geen paper, maar producten

Prof. Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur van het Digital Society Institute (DSI) van Universiteit Twente, is inhoudelijke coördinator van de samenwerking. Volgens hem kan UT door deze samenwerking nog beter samen met de industrie en overheid onderzoeksprogramma’s opzetten. TNO opereert op het snijvlak van industrie, overheid en wetenschap. Daar staat systeemdenken centraal, het integreren van technologieën en daar een mate van standaardisatie in aanbrengen. Van Steen hoopt door dat de samenwerking niet zozeer wetenschappelijke papers uit de koker rollen, maar producten.

Twente heeft nog geen zogenaamd TO2-instituut, onafhankelijke onderzoeksinstituten als NLR, Marin, Deltares en TNO. Veel van hun vestigingen bevinden zich in het westen van Nederland en hier en daar in andere regio’s. In Twente verandert dit mogelijk in de toekomst en deze overeenkomst is het fundament daarvan. Deze stap is voor de hele regio belangrijk. Bedrijven als Demcon en Thales doen al veel zaken met TNO en ook voor hen is deze verankering een goede stap.

Foto: TNO