Toolkit voor veiliger gebruik van cobots

Thu Nov 30 2023

11 30

Toolkit voor veiliger gebruik van cobots

28/05/2021

Door Ad Spijkers

Een consortium van Europese onderzoeksinstituten heeft een toolkit ontwikkeld om tot veilige applicaties van cobots te komen.


     

Cobots helpen helpt productiebedrijven in Europa om hun huidige locaties te behouden. Ze stellen op het gebied van beveiliging echter ook hogere eisen aan de kennis van de gebruikers, aangezien de machines niet meer achter een hek staan. Een nieuwe digitale dienst, ontwikkeld door verschillende Europese onderzoeksinstituten, helpt bedrijven hun kennis te delen en veilige cobotinstallaties te creëren.

Deze dienst is voor bedrijven beschikbaar als gratis digitale toolkit op de website Safe about robots. De tools werden ontwikkeld als onderdeel van het Europese onderzoeksproject COVR (Being safe around collaborative and versatile robots in shared spacese). De toolkit biedt snelle toegang tot alles wat een bedrijf moet weten om veilig een cobot te gebruiken.

Informatie over veiligheid

De ontwikkelaars proberen systematisch de hindernissen weg te nemen die door bedrijven worden genoemd en de verspreiding van robots in de indusdtrie en andere sectoren zoals de gezondheidszorg of de landbouw kunnen vertragen. Bedrijven weten vaak niet waar ze toegang kunnen krijgen tot hulp en informatie over beveiliging.

De COVR-toolkit helpt bedrijven op weg om cobotinstallaties te beveiligen. De website geeft richtlijnen voor een risicobeoordeling en relevante standaarden en protocollen. Ook kunnen bedrijven inspiratie opdoen bij andere cobotgebruikers en hun ervaringen. De website dient als een gedetailleerde gids die elke stap beschrijft op weg naar een veiligere robot.

De cobotindustrie vraagt al jaren om gedetailleerde instructies en praktijkvoorbeelden. De ontwikkelaars hopen dat met deze nieuwe tool meer collaboratieve robots zullen worden geïnstalleerd met behulp van een efficiënte en grondige risicobeoordeling. Het kan moeilijk zijn te herkennen welke richtlijnen en standaarden relevant zijn voor een bepaalde cobot-applicatie. Met een paar simpele klikken leidt deze tool naar de relevante documenten. "

De toolkit is expliciet ontwikkeld voor gebruikers met verschillende kennisniveaus. Voor beginners biedt het advies over risicobeoordeling en geeft het belangrijke inzichten in relevante wetten en normen, terwijl ervaren gebruikers protocollen voor veiligheidstesten, de nieuwste publicaties over het onderwerp veiligheid en een overzicht van veelgebruikte meetapparatuur kunnen vinden."

COVR

COVR is een vereniging van Europese onderzoeksinstituten, die zich onder leiding van het Deense Technologisch Instituut richt op de validatie en implementatie van robotveiligheid.De partners in het project werken sinds 2018 samen om de weg naar een veiligere mens-robot-samenwerking korter en beter beheersbaar te maken. De nieuwe toolkit helpt bij het opzetten van cobots en het implementeren van veiligheidsmaatregelen in industrie, gezondheidszorg en landbouw.

Het doel is om ondersteuning te bieden bij de vraag hoe getest, gemeten en gedocumenteerd kan worden dat een robotoplossing voldoet aan de bestaande eisen. Het COVR-consortium bestaat uit het Deens Technologisch Instituut (DTI), de Nationale Onderzoeksraad van Italië (CNR), de Franse Commissie voor Alternatieve Energie en Atoomenergie (CEA), Roessingh Research and Development (Enschede) en het Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF).

Foto: José Saenz, Fraunhofer IFF