Naar betere ogen voor robots en drones

Sat Mar 02 2024

03 02

Naar betere ogen voor robots en drones

30/11/2021

Door Ad Spijkers

Oostenrijkse onderzoekers willen radarsensoren gebruiken voor navigatie.


     

Robots vervoeren goederen in magazijnen of nemen actief deel aan industriële productie. Drones voeren bezorgdiensten uit of nemen bewakings- en inspectietaken op zich. Voor al deze banen moeten ze zelfstandig navigeren. Waar ze voorheen moesten vertrouwen op navigatiesatellietsystemen of externe sensoren voor locatiebepaling binnenshuis, maakt bepaling op basis van camera's een veel flexibelere beweging mogelijk. De benodigde camera's zijn nu erg licht, waardoor de technologie op verschillende manieren kan worden ingezet.

Radar voor navigatie

De nieuwe methoden zijn inherent onderhevig aan dezelfde beperkingen als normale camerabeelden: weinig of geen verlichting leidt tot bewegingsonscherpte of levert geen data op. Kleine deeltjes in de lucht belemmeren de beelddata, lage snelheden beperken de schatting van de toestand en leiden vervolgens tot relatief langzame bewegingen. Gegevensbescherming is ook een probleem wanneer autonome systemen tussen mensen opereren en beelden verzamelen.

Met het project 'Consistent Aerial Radar based Navigation In Visibility challenged Areas and Landscapes (Carnival) willen onderzoekers van de Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (A) nu de volgende locatiebepalingstechnologie aan boord ontwikkelen. Hiervoor moeten radarsensoren worden gebruikt die goedkoop, klein, licht en krachtig zijn, maar onafhankelijk van de verlichting werken en luchtdeeltjes kunnen doordringen. Deze eigenschappen maken ze ideale sensoren voor zware industriële omgevingen.

Samenwerkingsverband

De Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ondersteunt het onderzoekswerk als onderdeel van het programma 'ICT van de toekomst – bilaterale coöperatieve R&D-projecten'. Bij het project zijn ook het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en Neura Robotics in Metzingen (ten zuiden van Stuttgart) als industriële en onderzoekspartners betrokken. DLR brengt zijn expertisen op het gebied van op radar gebaseerde navigatie in, Neura Robotics zijn expertise van mobiele robots en op radar gebaseerde omgevingsherkenning.

Foto: Universität Klagenfurt