Is lassen met robots hier rendabel?

Fri Jun 02 2023

06 02

Is lassen met robots hier rendabel?

23/03/2023

Door Ad Spiijkers

De 'automatiseringspotentieelanalyse'' die Fraunhofer IPA al jaren wereldwijd gebruikt voor montageautomatisering, is nu ook beschikbaar voor lasprocessen.


     

Deze analyse geeft bedrijven een gefundeerde basis om beslissingen te nemen of en zo ja, hoe handmatige lasprocessen kunnen worden geautomatiseerd. Meer dan 500 bedrijven wereldwijd hebben de Automation Potential Analysis (APA) van het Fraunhofer Institut für Produktionsautomatisierung (IPA) in Stuttgart al gebruikt om een gestructureerde en neutrale beoordeling van het automatiseringspotentieel in de montage te verkrijgen.

Experts van het instituut vroegen zich de laatste maanden steeds vaker af of een dergelijke analyse ook voor andere toepassingen beschikbaar zou zijn, bijvoorbeeld voor lasprocessen. Bedrijven moeten immers risico's en verkeerde investeringen vermijden met betrekking tot veranderingen in gevestigde processen. In dit kader is de APA een eenvoudige en laagdrempelige kennismaking met automatisering. Gezien de behoefte heeft het team de APA nu verder ontwikkeld. Voortaan kunnen bedrijven die nog veel lasprocessen handmatig uitvoeren, deze systematisch laten analyseren op hun automatiseringsvermogen - zowel economisch als technisch.

Analyse

Steeds meer middelgrote bedrijven vragen zich af: "kan ik dit onderdeel ook met een robot lassen?" Waar robotlassen voor grote series of producties met grote aantallen van één en hetzelfde onderdeel al lang gemeengoed is, staat het voor kleine series nog in de kinderschoenen. De behoefte aan meer automatisering is groot, bijvoorbeeld door het gebrek aan ervaren specialisten, maar ook door de druk om economisch te produceren in een hogelonenland als Duitsland. Daarnaast kunnen met cobots  ook nieuwe toepassingen voor het lassen eenvoudiger worden geïmplementeerd.

De las-APA kan in kleine projectformaten als adviesdienst direct ter plaatse in een bedrijf worden uitgevoerd. Het team analyseert en documenteert de huidige status van de lastoepassing. Sommige werkstappen zoals voeding, hantering en positionering van het onderdeel worden analoog aan de montage-APA behandeld als er een volledig geautomatiseerde cel wordt gepland. Dit wordt gevolgd door een analyse van de criteria met betrekking tot lassen. Deze omvatten onder meer vragen als:

  • welke basismaterialen worden gelast?
  • hoe wordt de naadvoorbereiding uitgevoerd?
  • moet er slak verwijderd worden?

Fitness for Automation

Het resultaat van de las-APA is een uitspraak over de 'geschiktheid voor automatisering' van het betreffende lasproces. Als dit uitgesproken is, kunnen de wetenschappers met het bedrijf verdere stappen zetten richting de implementatie van een passende automatiseringsoplossing. Als de geschiktheid voor automatisering minder uitgesproken is, kan deze vaak worden verbeterd door gerichte maatregelen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om te beseffen dat handmatig lassen toch voordeliger is. Hiervoor is dan een goed onderbouwde analyse beschikbaar.

Behalve aan het uitbreiden van de APA voor lasprocessen werkt het team er aan om het in de toekomst te kunnen gebruiken voor het bepalen van automatiseringspotentieel in de logistiek en voor machinebelading.

Foto: Rainer Bez, Fraunhofer IPA