Drone met 5G bestuurt bosbouwmachine

Sun Jul 14 2024

07 14

Drone met 5G bestuurt bosbouwmachine

20/06/2024

Door Ad Spijkers

Zweedse onderzoekers testen een drone als mobiel basisstation om via 5G een bosbouwmachine op afstand te besturen.


     

De test werd uitgevoerd in een bos buiten Västerås (zo'n 110 km westelijk van Stockholm). De test was onderdeel van een onderzoeksproject waarbij Mittuniversitetet (universiteit), Telia, Ericsson (telecom), Skogforsk (bosbouwonderzoek), SCA, Biometria (bosbouw) en Volvo Construction Equipment (bouwmachines) betrokken waren. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de deelnemende partijen en Zweeds innovatieprogramma's.

De projectgroep bereikte in november 2021 al een mijlpaal toen ze een houtlader op afstand kon besturen op de houtterminal van SCA in Torsboda in Noord-Zweden. Na dit succes werd de samenwerking voortgezet richting de volgende uitdaging. Dit betrof het op afstand besturen van een bosbouwmachine in gebieden zonder dekking met behulp van een drone uitgerust met 5G-technologie. De tests werden in mei uitgevoerd in een bosgebied in Virsbo, buiten Västerås.

Tests

De projectgroep kon vaststellen dat het mogelijk is om grote voertuigen aan te sluiten en op afstand te besturen via een drone, die in de praktijk fungeert als basisstation in het mobiele netwerk. Dit creëert nieuwe en flexibele mogelijkheden om bedrijven die werken in gebieden met onvoldoende netwerkdekking met elkaar te verbinden. Behalve in de bosbouw- en landbouwsector kan de technologie ook in rampgebieden worden gebruikt als de normale mobiele dekking buiten werking is geraakt.

Na een technische basisbriefing werd de bosbouwmachine naar een open plek vervoerd waar hij werd verbonden met behulp van 5G-technologie, gemonteerd op een drone. Tijdens de test bevond de drone zich op ongeveer 500 m van de bosmachine, maar had een dekkingsgebied van maximaal 3 km. De operator van de bosmachine bevond zich in het afstandsbedieningslaboratorium van Skogforsk in Uppsala, iets meer dan 90 km verderop.

Om de verbinding via de drone te testen, kozen de onderzoekers er voor om een hakmachine op een bosweg op afstand te besturen. In de volgende stap willen ze het aansluiten en op afstand besturen van een grondverticuteermachine testen. Dit is een veel zwaardere machine die op ontoegankelijk terrein rijdt. Het doel hiervan is om de werkomgeving voor de operators te verbeteren. Het uiteindelijk doel van het project is, te onderzoeken hoe drones en 5G-technologie het mogelijk kunnen maken om in afgelegen gebieden rond Zweden te werken met op afstand bestuurbare voertuigen.

Betrouwbaarheid en latentie

Onderzoekers van Mittuniversitetet (met vestigingen in Sundsvall en Östersund) bestuderen onder meer de betrouwbaarheid en latentie van datacommunicatie, iets dat van groot belang is bij bediening op afstand. Ze hebben data verzameld van de test met de drone en gaan nu de resultaten analyseren en evalueren. Ze zullen ook vergelijkende onderzoeken uitvoeren met andere soorten verbindingen, zoals op WiFi gebaseerde netwerken, en verdere mogelijkheden met 5G onderzoeken.

Onderstaande video geeft de opzet van het systeem weer. En biedt u tevens de kans om uw Zweeds wat op te frissen.

Foto: Mittuniversitetet