Naar betere mens-robot communicatie

Sat Mar 02 2024

03 02

Naar betere mens-robot communicatie

31/03/2023

Door Ad Spijkers

Onderzoekers aan de University of Manchester ontwikkelen meer empathische robots die menselijke gevoelens beter begrijpen.


     

Een team wetenschappers aan de University of Manchester heeft financiering gekregen om slimmere robots te helpen ontwerpen. Ze moeten een zinvollere dialoog met mensen hebben nadat ze door middel van taal een beter inzicht in onze innerlijke gevoelens hebben ontwikkeld. De subsidie is toegekend als onderdeel van het eTalk-project.

Het Manchester Centre for Robotics and AI heeft veel expertise in het combineren van psychologische concepten met AI en robotica, om robots te ontwerpen die een positieve impact hebben op de samenleving. In totaal is de toekenning aangekondigd van 218 Advanced Grants aan onderzoeksleiders in heel Europa, als onderdeel van het Horizon Europe-programma. De subsidies ondersteunen baanbrekend onderzoek op een breed scala van gebieden, van geneeskunde en natuurkunde tot sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Slimme machines begrijpen nog steeds slechts ongeveer een derde van de betekenis van menselijke taal. Het onderzoeksteam zal expertise in AI en psychologie combineren om zich te concentreren op dit gegeven. Om hun vermogen om mensen beter te begrijpen te vergroten, zullen robots optreden als 'leraren' om kinderen te helpen numerieke en abstracte concepten beter te begrijpen. Dit zal op zijn beurt robots helpen om op een zinvollere manier om te gaan met oudere generaties mensen.

Concreet en abstract

Taal is het meest natuurlijke communicatiemiddel tussen mensen om te praten en ervaringen te delen. Maar dat zou het ook moeten zijn voor robots om mensen te begrijpen en met hen te communiceren. Mensen gebruiken bijvoorbeeld concrete woorden om objecten en hun kenmerken te beschrijven (bijvoorbeeld 'Kijk naar deze rode pen') en om te praten over handelingen en gebeurtenissen ('Ik schrijf met de pen'). We gebruiken echter meestal abstracte woorden om sociale situaties en relaties te beschrijven (zoals 'Mary houdt van John'), emotionele toestanden ('Ik wens je geluk') en getallen en hoeveelheden (1, 2, 10, of 'sommige ', 'veel', et cetera).

De overgrote meerderheid – in totaal 72% – van de woorden die mensen gebruiken, zijn abstracte woorden. Maar de robots van vandaag kunnen alleen de concrete woorden begrijpen. De vraag is dus hoe mensen zinvolle interactie kunnen hebben met robots als die de meeste woorden die we gebruiken niet kunnen begrijpen.

Uitdaging

Om deze uitdaging aan te gaan, zal het ERC Advanced eTalk-project inspiratie halen uit de manier waarop kinderen en volwassenen abstracte woorden gebruiken en leren. Ook zullen de onderzoekers methoden uit AI en psychologie gebruiken om een nieuwe generatie robots te ontwikkelen. Deze zullen in staat zijn om met mensen te communiceren over interne gevoelens, cijfers , en andere abstracte woorden.

Deze robots zullen vervolgens worden getest als leraren om kinderen te helpen numerieke en abstracte concepten te begrijpen. Ook zullen ze fungeren als robotmaatjes om oudere mensen te helpen zinvolle gesprekken te voeren en hen te helpen in het dagelijks leven.

Foto: University of Manchester