Industrie 4.0 in de logistiek

Thu Jan 27 2022

01 27

Industrie 4.0 in de logistiek

25/01/2017

Door Ad Spijkers

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) zijn niet meer weg te denken uit moderne productiesystemen. Nieuwe ontwerpsoftware brengt de technologie ook voor het MKB binnen bereik.


     

AGV's maken de productie efficiënter doordat ze onderdelen via vaste routes van het magazijn naar de montagelijn brengen of gedeeltelijk voltooide producten van de ene werkplek naar de andere transporteren.

De planning van het 'wegennet' waarover de AGV's zich automatisch bewegen, is echter tijdrovend en duur. Een ervaren systeemplanner heeft een tot twee weken nodig om een geschikt wegennet te ontwerpen. Om deze reden konden tot nu toe alleen grote ondernemingen zich deze technologie op grote schaal permitteren. Voor kleine en middelgrote ondernemingen waren de investeringskosten meestal te hoog.

Wetenschappers aan het Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) hebben in een project van de Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) software ontwikkeld die zulke wegennetten automatisch berekent en daarvoor maar enkele minuten nodig heeft. Hierdoor dalen de kosten enorm, waardoor de technologie ook voor het MKB betaalbaar wordt. Bovendien berekent de software betere oplossingen dan menselijke planners.

Rekenkracht en intuïtie

De wetenschappelijke uitdaging bij het ontwerpen van een wegennet bestond er in, de door ervaring opgedane kennis van mensen te koppelen met de rekenkracht van computers. Computers kunnen een groot aantal stabiele ingangsgrootheden doorrekenen, terwijl mensen problemen intuïtief benaderen en hun kennis en ervaring inbrengen.

De wetenschappers van het IPH hebben de uitdaging overwonnen. Het is hen gelukt algoritmen voor wegennetten te combineren met menselijke kennis en die in een vorm van fuzzy logic vast te leggen. De ontwikkelde oplossing kan zelf beslissingen nemen en het wegennet variabel optimaliseren.

Resultaten

Met behulp van het ontwikkelde expertsysteem zal de planningfase in de toekomst korter en betrouwbaarder worden. Bij complexe installatie wordt het tijdsbeslag teruggebracht van meerdere weken tot een paar uur, terwijl de geautomatiseerde planning een hoge mate van efficiency biedt.

De resultaten van het onderzoek kunnen zowel door fabrikanten van AGV's (vaak MKB's), door planners van AGV-systemen, door fabrikanten van logistieke software en door gebruikers van AGV's worden gebruikt.

E&K Automation in Reutlingen was actief in het begeleidend comité van het IGF-project. "Met de resultaten van het project kunnen wij als fabrikant van AGV's onze klanten een efficiënte en economische oplossing aanbieden. Wij kunnen nu met weinig inspanning meerdere varianten van het wegennet ontwerpen en via simulatie ter plekken bij de klant visualiseren. Aldus vinden wij samen de optimale oplossing."

Ook de Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL), die het project heeft gecoördineerd, prijs het werk van de onderzoekers. "Het project is een voorbeeld voor gemeenschappelijk onderzoek met en voor de industrie. Met behulp van deze nieuwe technologie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een stap in de richting van Industrie 4.0 zetten, waardoor ze hun concurrentievermogen versterken." (foto: Philipp Cartier, IPH)

Onderstaand filmpje vat het project in drie minuten samen.