Communicatie en veiligheid voor AGV's

Sat Mar 02 2024

03 02

Communicatie en veiligheid voor AGV's

15/12/2022

Door Ad Spijkers

Mobiele robots zijn vaak veiliger, gemakkelijker te vinden en productiever dan echte werknemers. Maar daarvoor is betrouwbare datacommunicatie nodig.


     

Mobiele robots (AGV's en AMR's) zijn vrij eenvoudig op te schalen of te combineren met andere machines. Omdat ze veel real-time data verzamelen, kunnen bedrijven ze gebruiken om een begin te maken met hun IIoT-activiteiten. Maar om efficiënt te kunnen werken, hebben mobiele robots veilige en betrouwbare communicatie nodig. HMS Networks biedt diverse oplossingen voor communicatie- en veiligheidsuitdagingen voor fabrikanten van mobiele robots.?

Draadloze verbinding

Mobiele robots communiceren draadloos, dus de eerste uitdaging is het selecteren van de meest geschikte draadloze technologie. Het gebruikelijke advies is om de eisen vast te stellen, de normen te evalueren en de beste combinatie te kiezen. Helaas is dit niet altijd mogelijk voor fabrikanten van mobiele robots, omdat ze vaak de locatie van de machine niet kennen, of de exacte details van de doeltoepassing.

Soms is een trage Bluetooth verbinding ideaal omdat die een stabiele, niet overbelaste verbinding biedt, terwijl voor andere toepassingen juist een snelle, veilige mobiele dataverbinding nodig is. De tweede uitdaging is ervoor te zorgen dat de installatie werkt zoals gepland. Er moet eerst een locatieonderzoek worden uitgevoerd op basis van tekeningen en metingen om zeker te zijn van voldoende signaaldekking.

Verbinden met netwerken

Mobiele robots moeten op locatie kunnen communiceren met de daar aanwezige besturingen, ook al gebruiken mobiele robots en besturingen van andere machines vaak verschillende industriële protocollen. Fabrikanten van mobiele robots willen soms een zelfde AGV model kunnen gebruiken op meerdere locaties waar besturingen een ander industrieel netwerk gebruiken.

Mobiele robots moeten over voldoende capaciteit beschikken om de vereiste hoeveelheid data te verwerken. Die hangt af van de grootte en het type installatie; de routing-algoritmen moeten een groter gebied, meer voertuigen en meer potentiële routes aan kunnen. Navigatiesystemen die beelden verwerken, vereisen meer rekenkracht dan installaties die gebruik maken van bijvoorbeeld reflectoren.

Fabrikanten moeten dus zorgen voor een netwerktechnologie die alle belangrijke veldbus- en industriële Ethernet netwerken ondersteunt. De netwerktechnologie moet eenvoudig aan te passen zijn en voldoende capaciteit en functionaliteit om de vereiste data te verwerken.

Veiligheid

Het bouwen van een systeem waarin mobiele robots veilig materialen kunnen vervoeren is een kritieke maar uitdagende taak. Fabrikanten van mobiele robots moeten een systeem ontwikkelen dat rekening houdt met alle mogelijke typen mobiele robots, structuren en mensen in de omgeving. Ze moeten er niet alleen voor zorgen dat de mobiele robots reageren op acties van buitenaf, zoals iemand die een veiligheidsdeur opent of op de knop van een noodstop drukt. Ze moeten er ook voor zorgen dat de netwerkoplossing verschillende veiligheidsprotocollen en -interfaces kan verwerken.

De technologie in sensoren evolueert voortdurend en robotfabrikanten moeten de ontwikkelingen op dat gebied volgen opdat hun producten zo efficiënt mogelijk blijven. De veiligheidsnormen bieden richtlijnen voor het implementeren van veiligheid-gerelateerde componenten, het voorbereiden van de omgeving en het onderhouden van machines of apparatuur.

Al sinds de jaren tachtig is CAN een betrouwbare en eenvoudig te implementeren communicatiestandaard. De bus is eenvoudig, en gaat zuinig om met energie en geld. Het is een open standaard, zodat gebruikers berichten naar wens kunnen aanpassen en uitbreiden. CAN verbinding worden onder meer toegepast in de aandrijfsystemen en batterijbewaking van mobiele robots. Een betrouwbare communicatie is daarvoor natuurlijk wel een vereiste.

Toegang op afstand

Dankzij toegang op afstand (remote access) kunnen leveranciers en technici van mobiele robots veel problemen oplossen zonder de locatie te hoeven bezoeken. De uitdaging is om een oplossing te creëren die een goede balans biedt tussen de behoeften van de IT-afdeling en de behoeften van de technicus of leverancier. De cyber security verdient daarbij de nodige aandacht, maar daar zijn de nodige oplossingen voor.

HMS Networks is specialist in industriële communicatie met hoofdkantoor in Zweden, met uiteenlopende oplossingen voor communicatie met AGV's en AMR's. Het bedrijf heeft een Benelux-vestiging in Hedel (bij 's-Hertogenbosch). Tot de groep behoren de merken Anybus, Ewon, Ixxat en Intesys. De onderneming heeft een whitepaper over communicatie en veiligheid voor mobiele robots geschreven, dat u na registratie gratis ontvangt.

Foto: HMS Networks