Veiliger AGV's met Pilz dienstenaanbod

Fri Oct 22 2021

10 22

Veiliger AGV's met Pilz dienstenaanbod

12/10/2021

Door Ad Spijkers

Compleet dienstenaanbod biedt veilige trajecten voor exploitanten.


     

Exploitanten van automatisch geleide voertuigen (AGV's) moeten ervoor zorgen dat hun systeem veilig worden gebouwd. Maar ze moeten ook alle ruimtelijke en infrastructurele omstandigheden in acht nemen veilig voordat hun voertuigen productief in de intralogistiek kunnen worden gebruikt.

Pilz biedt met zijn servicepakket advies en ondersteuning bij het uitvoeren van veilige toepassingen met bestuurderloze transportvoertuigen (BTV). Het aanbod begint bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten in de ontwerpfase en loopt door tot en met de inbedrijfstelling, inclusief trainingsaanbod. Hierdoor wordt er voldaan aan de eisen van de relevante norm ISO 3691-4 en wordt ook de productiviteit tijdens het gebruik gegarandeerd.

Veiligheidsaspecten

Voor deze opgave heeft Pilz een servicepakket ontwikkeld, dat individueel aan de speciale eisen van de desbetreffende toepassing kan worden aangepast. De onderneming stapt al in de ontwerpfase in bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten. Ook een review van de risicobeoordeling van de AGV-fabrikant en een gedetailleerde validatie van de belangrijkste veiligheidsfuncties zijn inbegrepen. Zo kan er vroegtijdig rekening worden gehouden met veiligheidsaspecten. Controle van de veiligheid van AGV's in een vroeg stadium van het aankoopproces helpt om onnodige kosten te voorkomen en tijd te besparen.

Het uitvoeren van een risicobeoordeling van de complete toepassing ter plekke bij de exploitant is essentieel. Hierbij worden alle in gebruik zijnde onbemand intern transport voertuigen gecontroleerd. De volgende stap is de validatie van de complete toepassing. Hier worden ook de benodigde beveiligingsvelden of -zones gedefinieerd en het mobiele systeem wordt rekening houdend met de hele omgeving beveiligd.

Verantwoordelijkheid

Pilz biedt ondersteuning bij alle noodzakelijke maatregelen ter plekke. Het begeleidt de exploitant op verzoek tot en met de internationale conformiteitsbeoordeling (bijvoorbeeld CE-markering) en is daarmee verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van de AGV-toepassing.

Al vóór de inbedrijfstelling en daarna moet regelmatig een controle van de goede staat en van de veilige werking van de AGV's worden uitgevoerd. Ook dat kan Pilz in het kader van het totaalpakket doen. Voor duurzame kennisopbouw zijn trainingen over de veilige werking van een AGV-toepassing beschikbaar voor gebruikers.

Foto: Pilz