SMC reduceert verbruik van perslucht tot 62%

Sat Mar 02 2024

03 02

SMC reduceert verbruik van perslucht tot 62%

03/04/2023

Door Ad Spijkers

Een gemakkelijk te installeren oplossing kan het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de kosten drastisch verlagen.


     

Door het sluiten van het klimaatakkoord moet de industrie de CO2-uitstoot drastisch reduceren. Het beheer van het persluchtverbruik krijgt daarbij vaak onvoldoende aandacht. Om deze problemen aan te pakken heeft aandrijf- en besturingsspecialist SMC in Amsterdam het Air Management System (AMS) ontwikkeld.

Met AMS kunnen bedrijven veel energie en kosten besparen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot minimaliseren. Het systeem biedt oplossingen voor problemen, zoals niet-gedetecteerde lekkages en het ontbreken aan inzicht en kennis in processen. Bedrijven die gebruik maken van pneumatiek kunnen met de AMS reducties tot 62% van hun persluchtverbruik behalen. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor de eigen energierekening.

AMS heeft meerdere voordelen in één oplossing.Zo sluit het systeem aan bij de vraag naar duurzame oplossingen voor de industrie. Ook vereenvoudigt het systeem de eerste stap naar vernieuwde onderhoudsmethoden zoals conditiegebaseerd onderhoud en voorspellend onderhoud. Verder ondersteunt AMS het digitaliseren van de fabriek.

Lekkages

Een belangrijk aspect voor het reduceren van energie- en luchtverbruik is het verminderen van persluchtlekkages. Continu en repetitief bewegende robots zijn daar gevoelig voor. Lekkages zijn verantwoordelijk voor 20% tot 50% van het persluchtverbruik. Sommige lekkages zijn niet of moeilijk waarneembaar en worden daarom vaak pas later ontdekt. Hierdoor wordt onnodig energie verspild en CO2 uitgestoten.

Het AMS verlaagt of ontlucht op basis van vooraf ingestelde waarden automatisch de druk op de machine. Dit gebeurt met een elektro-pneumatisch reduceerventiel, een flowsensor met geïntegreerde draadloze seriële communicatie en een ontluchtingsventiel. Dankzij de flowsensor wordt het persluchtverbruik op een duidelijke manier bewaakt. Het reduceerventiel regelt automatisch de druk op de machine naar gelang de duur van een periode waarin niet wordt geproduceerd. Het ontluchtingsventiel kan bij een langdurige stilstand, bijvoorbeeld in het weekend, het systeem volledig afsluiten.

Onderhoud

De data uit het AMS kan dankzij draadloze seriële communicatie worden aangeboden aan het MES-systeem van de klant of direct naar de cloud verstuurd. De analyse van verzamelde data kan de basis vormen voor het bepalen van preventieve acties en onderhoudstaken. Technische diensten ontbeert het vaak aan tijd om gegevens over het persluchtsysteem te verzamelen. Dit leidt regelmatig tot onvoldoende onderhoudsacties en onverwachte storingen of pieken in het energieverbruik.

Door deze data goed aan te bieden kunnen moderne onderhoudsstrategieën baat hebben bij het systeem. Het helpt afwijkingen en lekken op te sporen en biedt daarmee een digitale vingerafdruk van de optimale bedrijfsomstandigheden van een machine.

Het systeem bespaart tijd en kosten door minder installatiewerk, snellere inbedrijfstelling en minder bedrading. Het decentrale systeem is compatibel met OPC UA, voor directe datacommunicatie zonder PLC, en verkrijgbaar met Ethernet I/P, Profinet- en IO-Link. Met één AMS-hub kunnen klanten tot tien remote units aansluiten, met een maximale communicatieafstand van 100 m.

Foto: SMC