Robotsysteem voor batterijrecycling

Tue Oct 03 2023

10 03

Robotsysteem voor batterijrecycling

30/05/2023

Door Ad Spijkers

Comau heeft zijn inzet voor het Flex-BD project (Flexible Battery Dismantling) van de Europese Unie hernieuwd.


     

Flex-BD is een gerobotiseerd systeem dat het hele proces van het demonteren van versleten elektrische batterijen automatiseert met behulp van een flexibel, herhaalbaar en standaardiseerbaar proces. Nu het 'proof of concept' gevalideerd is, heeft Comau de reikwijdte uitgebreid met het tweede leven van autobatterijen. Hiermee zet het bedrijf uit Grugliasco (westelijk Turijn) samen met andere binnen de EU EIT Manufacturing-gemeenschap, een belangrijke stap naar meer duurzaamheid binnen eMobility.

Recycling

Comau schat, dat de EU tegen 2030 gemakkelijk meer dan 1 miljoen afgedankte batterijen zou kunnen hebben om te worden hergebruikt. Dit op basis van de voorspelde productievolumes van elektrische batterijen in Europa in de komende jaren. Er zal een groeiende marktvraag zijn naar krachtige oplossingen voor het recyclen en herbestemmen van elektrische batterijen. Tegelijkertijd stelt het bedrijven in staat om afval te verminderen en het hergebruik van grondstoffen in batterijpakketten te optimaliseren.

Flex-BD biedt een aanzienlijke verbetering van handmatige verwerkingsprocessen. Deze omvatten vaak repetitieve en zware taken, naast contact met mogelijk schadelijke stoffen. Het herstel van batterijmodules en hun componenten is efficiënter en duurzamer en heeft een positieve invloed op de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Bij hergebruik van batterijen minimaliseert de volledig geautomatiseerde manipulatie van batterijen met een lage lading de risico's voor zowel de bedieners als de demontageapparatuur. In tegenstelling tot het terugwinnings- en recyclingproces voor materiaal, waarbij de batterij volledig wordt ontladen en vernietigd, wordt bij hergebruik van batterijen een lage maar actieve batterijlading behouden.

Werking

In de Flex-BD cel worden batterijpakketten een voor een in de gespecialiseerde cel geplaatst. Een Comau NJ industriële robot met een hoog laadvermogen voert automatisch zijn pad uit en verandert zijn eindeffectoren op basis van de vereiste toepassing. In een typische recyclingtoepassing schroeft de robot bijvoorbeeld het batterijdeksel los en verwisselt hij de grijpers om het deksel te verwijderen. Vervolgens bevestigt hij de schroevendraaier opnieuw om de modules los te schroeven en verplaatst hij de onderdelen met behulp van de grijper naar een speciale opslagruimte.

Flex-BD is ontworpen rond een flexibele programmeerbenadering op basis van een verminderd gebruik van codes, moderne omgevingsperceptietechnieken en het reactievermogen van de robot. De ontmantelingscyclus wordt gedefinieerd via CAD. Het gebruik van LowCode-programmering stelt operators in staat om de cyclus snel en eenvoudig opnieuw te definiëren zonder de robot opnieuw te hoeven programmeren.

Het Flex-BD-project maakt gebruik van Comau's langdurige automatiseringsexpertise in de ontwikkeling van flexibele, schaalbare en duurzame processen. Door zijn automatiseringsoplossing uit te breiden naar het tweede leven van krachtige batterijen – waarvan vele een restcapaciteit tot 80% hebben – levert Comau een concrete bijdrage aan de realisatie van duurzame mobiliteit.

Foto: Comau