Veiligheidsoplossing van Pilz voor AMR's

Sat Mar 02 2024

03 02

Veiligheidsoplossing van Pilz voor AMR's

26/10/2023

Door Ad Spijkers

Systeem zorgt voor een efficiënte goederenstroom in productie en logistiek.


     

Autonome mobiele robots (AMR's) kunnen obstakels of personen ontwijken zonder te stoppen. De daarvoor benodigde veiligheidsfuncties volgens ISO 3691-4 zijn complex. Vooral bij het nemen van bochten moet er tussen meerdere veiligheidszones kunnen worden omgeschakeld, zodat botsingen tussen mens en machine worden uitgesloten en stilstandtijden voorkomen.

Pilz in Vianen biedt een uitgebreide veiligheidsoplossing volgens ISO 3691-4 voor vrij navigerende mobiele platforms aan fabrikanten aan. Ze bestaat uit de veilige kleine besturing (PNOZmulti 2) met nieuwe functies voor de synchronisatiebewaking en de aansturing van de veiligheidslaserscanners (PSENscan). Deze laatste zorgt als tweede component van de veiligheidsoplossing voor een productieve ruimtebewaking. Bovendien biedt de industrial firewall SecurityBridge beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang van buitenaf.

Dynamische zoneomschakeling

Met nieuwe functiebouwstenen voor de synchronisatiebewaking in de PNOZmulti Configurator softwaretool van de besturing kan het synchroon lopen van de assen van een AMR betrouwbaar worden bewaakt. De programmafunctie vergelijkt de encoderwaarden van de twee assen met elkaar en maakt het zo mogelijk om conclusies over de bewegingsrichting van het mobiele platform te trekken.

Aan de hand van deze informatie kan de door normen vereiste veilige zoneomschakeling dynamisch met de veiligheidslaserscanner worden gerealiseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe PSENscan functiebouwsteen in de PNOZmulti Configurator. Met de 'zoneselectiefunctie' kunnen de maximaal zeventig beveiligingsvelden van PSENscan dynamisch worden omgeschakeld. Bij een hoge snelheid zijn de veiligheidszones groter om obstakels vroegtijdig te herkennen. Bij lage snelheden kunnen deze zones kleiner zijn om zo weinig mogelijk stilstand te veroorzaken. Zo beweegt de AMR veilig en efficiënt.

Eenvoudig lokaliseren en navigeren

De in de PSENscan Configurator gemaakte configuraties kunnen in de navigatiecomputer van het vrij navigerende platform worden geïmporteerd en verwerkt. De veiligheidslaserscanner PSENscan levert de afstandsgegevens van de laserstralen voor het lokaliseren en navigeren van de mobiele toepassing. De gegevensoverdracht vindt plaats via UDP (User Datagram Protocol) en kan met gangbare, open interfaces via een C++-bibliotheek of ROS (Robot Operating System) worden opgeroepen. Dit biedt gebruikers flexibiliteit en maakt het mogelijk om omgevingskaarten voor de navigatie eenvoudig te maken. 

AMR's communiceren als vrij navigerende platforms draadloos met hun hoofdbesturing. Dit maakt ze kwetsbaar voor onbevoegde toegang tot gegevens of manipulaties van buitenaf. AMR's en dus de lopende productie zouden in het ergste geval kunnen worden stilgelegd. De SecurityBridge industrial firewall beveiligt het netwerk tegen manipulatie en zorgt ervoor dat niemand tijdens de werking ongeoorloofd toegang tot het interne IT-netwerk van het mobiele platform kan krijgen. Hij maakt het oplossingspakket voor safety en industrial security voor autonome mobiele robots van Pilz compleet.

Diensten

De oplossing voor het beveiligen van complexe AMR's breidt het bestaande aanbod van Pilz voor het beveiligen van railgebonden onbemande transportsystemen uit. Pilz ondersteunt exploitanten van derglijke systemen met een uitgebreid servicepakket bij het realiseren van veilige toepassingen. Het aanbod begint bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten in de ontwerpfase en loopt door tot en met de inbedrijfstelling of op verzoek ook tot en met de internationale conformiteitsbeoordeling, inclusief trainingsaanbod. Hierdoor wordt er voldaan aan de eisen van de relevante ISO 3691-4 en wordt de productiviteit tijdens het gebruik gegarandeerd.

Foto: Pilz