Aanbevelingen voor meer duurzaamheid

Tue Oct 03 2023

10 03

Aanbevelingen voor meer duurzaamheid

28/09/2022

Door Ad Spijkers

Volgens een nieuw rapport boeken Deense bedrijven belangrijke vooruitgang op het gebied van duurzaamheid van robotica.


     

Het rapport Grønne effektkæder i robotindustrien is geschreven door onderzoekers van de University of Southern Denmark en Odense Robotics. Het is gebaseerd op interviews met robotproducenten, robotintegrators, klanten en organisaties in Denemarken.

Het rapport bevat acht aanbevelingen over hoe bedrijven ecologische duurzaamheid kunnen gaan implementeren in hun activiteiten en producten. Het brengt in kaart hoe Deense robotbedrijven presteren met betrekking tot Scope 1, 2 en 3 in de Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, die energieverbruik, materiaalverbruik en indirecte emissies in kaart brengt.

Waardeketen

Het rapport concludeert dat robotbedrijven doen wat ze kunnen met betrekking tot Scope 1 en dat velen ook werken aan het verkleinen van hun Scope 2 door over te schakelen van traditionele naar hernieuwbare energiebronnen. Deense robotbedrijven pakken Scope 3 echter zelden aan in termen van hun toeleveringsketen van leveranciers en onderaannemers, en dit is een grote kans.

Robotfabrikanten hebben het potentieel om 'groen' te handelen bij Scope 3 door bijvoorbeeld hun eigen waardeketen aan te pakken en te proberen oudere buiten gebruik gestelde robots te hergebruiken. Een aantal robotbedrijven koopt momenteel duurzame materialen in, maar de overgrote meerderheid is nog niet begonnen met het optimaliseren van ecologische duurzaamheid bij inkoop of met een circulaire aanpak. Er is dus een groot potentieel om vooruitgang te boeken op dit gebied.

Een andere conclusie is dat robotbedrijven hun 'groene' cijfers moeten kennen, aangezien hun primaire bijdrage aan ecologische duurzaamheid ligt in het verbeteren van de ecologische duurzaamheid van hun klanten. Robotbedrijven die gegevens over de ecologische voetafdruk en impact van hun producten kunnen presenteren, kunnen de directe en indirecte effecten en de kosten gemakkelijker verkopen.

Acht aanbevelingen

Het rapport doet acht aanbevelingen voor robot-, automatiserings- en dronebedrijven over hoe ze aan de slag kunnen gaan met ecologische duurzaamheid.

  1.  Bepaal uw prioriteiten. Maak een lijst van de belangrijkste groene inspanningen van uw bedrijf en wanneer u uw doelen bereikt, vervangt u de behaalde doelen door nieuwe.
  2. Verdeel en heers. Milieuduurzaamheid is een groot onderwerp met vele facetten. Focus op de meest impactvolle acties, waar het effect het grootst is of de mindset van de organisatie kan veranderen.
  3. Strategie en operationele doelen. Strategische doelen voor de lange termijn moeten hand in hand gaan met kwantificeerbare operationele doelen die realistisch in een kortere tijd kunnen worden gerealiseerd.
  4. Kip en ei. Het is belangrijk dat processen en richtlijnen zo zijn ontworpen dat ze de vele complexe aspecten van ecologische duurzaamheid omvatten. Het nadenken over een structuur voor rapportage komt na het ontwerpen van de richtlijnen.
  5. Integreer het in het hele bedrijf. Milieuduurzaamheid moet worden geïntegreerd in de gehele interne waardeketen en in de externe toeleveringsketen, zodat milieuoverwegingen een natuurlijk onderdeel worden van alle workflows en beslissingen.
  6. Centralisatie en decentralisatie. Delegeer de verantwoordelijkheid voor elk onderwerp aan de relevante afdelingen. Een kleine centrale eenheid is goed in het zorgen voor momentum, coördinatie en integratie in het hele bedrijf, maar kan het op operationeel niveau moeilijk hebben.
  7. Wijs middelen toe. Beleggingen in ecologische duurzaamheid hebben vaak een ander beleggingsprofiel. Alle directe en indirecte effecten op korte en lange termijn moeten daarom worden verantwoord.
  8. Een zakelijke kans, meer dan een kostenpost. Zie ecologische duurzaamheid niet als kosten- of kostenneutrale oefening, maar als een zakelijke kans.

Het volledig rapport is beschikbaar op de site van Odense Robotics. Het is geschreven in het Deens, maar met een ruime samenvatting in het Engels.

Ill.: Odense Robotics