Nieuwe functies Pilz safety-laserscanner

Sat Mar 02 2024

03 02

Nieuwe functies Pilz safety-laserscanner

09/08/2021

Door Ad Spijkers

Nieuwe veiligheidslaserscanner van Pilz met maximaal drie afzonderlijke veiligheidszones en maximaal 70 schakelbare configuraties


     

Voor de PSENscan veiligheidslaserscanner van Pilz zijn nu extra digitale ingangen en uitgangen beschikbaar. Voortaan kunnen maximaal zeventig schakelbare configuraties worden geïmplementeerd. Ook kunnen maximaal drie afzonderlijke veiligheidszones tegelijkertijd worden bewaakt dankzij de nieuwe 17-polige en master encoder-varianten.

Zo kunnen stationaire oppervlakken productiever worden bewaakt, mede dankzij de nieuwe partiële dynamische muting. Bovendien zorgen nieuwe functies voor de intralogistiek – zoals encoderanalyse, stand-bymodus en nauwkeurigere navigatie – voor een efficiëntere bewaking van mobiele toepassingen.

Analyse en muting

Dankzij de snelle en directe analyse van de nieuwe encoderingangen in de veiligheidslaserscanner kunnen de inspanningen en kosten voor bekabeling worden verminderd. Bovendien is PSENscan uiterst flexibel en veelzijdig inzetbaar door de hoge resolutie en de meervoudige analyse van scans.

Met de nieuwe, uitwisselbare geheugenmodule kunnen configuraties eenvoudig worden overgezet naar andere laserscanners. Bovendien heeft PSENscan een scannerkop die in geval van beschadiging ook afzonderlijk kan worden vervangen. Daardoor blijft de installatie- en stilstandtijd van installaties tot een minimum beperkt.

De dynamische muting is uitgebreid met partiële muting. Daardoor kan bijvoorbeeld het getransporteerde product onder bepaalde, vooraf vastgestelde voorwaarden in de beveiligde zone bewegen zonder dat de machine wordt gestopt.

Ook de nieuwe straalcodering biedt voordelen. Als twee niet in serie geschakelde scanners in één installatie werken, is wederzijdse storing uitgesloten. Zo kunnen twee onafhankelijk van elkaar gebruikte veiligheidslaserscanners flexibel naast elkaar werken. Gedeeltelijke muting en straalcodering zorgen voor een hogere beschikbaarheid van machines en installaties.

Mobiele toepassing

PSENscan kan desgewenst overschakelen op de stand-by modus. Dat biedt vooral voordelen bij transportsystemen zonder bestuurder (AGV's), omdat machines sneller opnieuw kunnen opstarten. Het verminderde stroomverbruik als gevolg van de stand-by modus zorgt voor kostenbesparing. In combinatie met de nieuwe, geautomatiseerde autoreset functie is ook een tijdbesparende herstart mogelijk. Bovendien protocolleert PSENscan foutenlijsten: deze worden nu lokaal op het apparaat weergegeven, wat een snellere diagnose en een snelle herstart mogelijk maakt.

Voor nauwkeurige navigatie op stations kunnen nu intensiteits- en afstandswaarden via PSENscan worden uitgelezen. Als de afstandsinformatie niet afdoende is, kunnen reflectoren worden gebruikt voor de navigatie. Dit maakt nauwkeurige positionering tijdens de navigatie mogelijk, bijvoorbeeld bij het koppelen van een AGV aan een machine tijdens materiaaloverdracht. Door de beschikbaar gestelde ROS-modules is de implementatie daarbij eenvoudig te beheren.

Om ook bij wisselende snelheden van AGV's maximale veiligheid te garanderen, kunnen de beveiligingsvelden van de PSENscan dynamisch worden aangepast aan de verschillende snelheden. Hierdoor kunnen obstakels nauwkeuriger worden vermeden. Dit verhoogt de veiligheid van mens en machine en minimaliseert de kans op productiestilstand.

Markt

De nieuwe varianten van PSENscan maken een flexibelere beveiliging van stationaire en mobiele gevarenzones mogelijk. Ze bieden beveiliging achter de veiligheidsafscherming en toegangsbeveiliging voor zowel productie- als intralogistiek, de automobielsector, de verpakkingssector en de metaalverwerkende industrie.

Foto: Pilz