IFR: meer vrouwen in robotica nodig

Sun Jul 14 2024

07 14

IFR: meer vrouwen in robotica nodig

05/06/2024

Door Ad Spijkers

De Wereldbank voorspelt een economische impuls van 20% door de genderkloof te dichten


     

Arbeidstekorten belemmeren de toekomstige economische groei wereldwijd. De Wereldbank voorspelt dat het BBP per hoofd van de bevolking gemiddeld bijna 20% hoger zou zijn als de werkgelegenheid voor vrouwen gelijk zou zijn aan die van mannen. De International Federation of Robotics (IFR) en haar leden ondersteunen de empowerment van vrouwen voor een loopbaan in de robotica-industrie.

“Robotica is een fascinerend vakgebied en mijn duidelijke boodschap is dat er een grote toekomst is voor vrouwen in deze branche”, zegt IFR-voorzitter Marina Bill. “Elk jaar groeit het robotica-ecosysteem meer en we willen een maatstaf zetten op het gebied van gendergelijkheid.

Participatie van vrouwen

Gemiddeld zijn vrouwen in grote lijnen ondervertegenwoordigd op de werkvloer. Toch verschilt de talentpijplijn per bedrijfstak. De productie van voedingsmiddelen en dranken in Noord-Amerika kent bijvoorbeeld een vrouwelijke arbeidsparticipatie van 54% op instapniveau. 42% werkt in een senior managementrol, maar slechts 15% bereikt de top. De bredere industriële productiesector in de VS en Canada blijft ruim achter: slechts 33% trekt beginnende vrouwen aan.

Het potentieel om vrouwen sterker te maken en het tekort aan arbeidskrachten te bestrijden wordt momenteel door geen van de twintig industriële sectoren benut die zijn onderzocht in het McKinsey-onderzoek ‘Women in the Workplace’.

 Boven het senior managementniveau bereiken zelfs de meest vooruitstrevende bedrijfstakken geen gendergelijkheid. Er zijn bijvoorbeeld slechts ongeveer 30% vrouwen op C-niveau in de gezondheidszorgsystemen en -diensten. Dit is opmerkelijk omdat deze sector koploper is met een vrouwelijke participatie op managers- (70%) en instapniveau (76%).

Robotica ondersteunt carrières

Robotfabrikanten als ABB, Fanuc, Kuka en Yaskawa voeren allemaal programma's uit om de werkgerelateerde genderkloof te dichten. Ze bereiken kandidaten op jonge leeftijd op school om hen te interesseren voor nieuwe technologieën gerelateerd aan robotica en STEM-beroepen (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Deze programma's werken vaak hand in hand met overheidsinitiatieven, de academische wereld en netwerkprojecten op lokaal niveau.

Tegelijkertijd speelt roboticatraining een sleutelrol bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. De trainingsprogramma’s variëren van basisprogrammering voor de beginnende gebruiker tot complexe workshops. Internationale robotfabrikanten bieden robotlessen aan met speciale aandacht voor gendergelijkheid in meer dan 30 landen.

IFR's prijs

“Over de hele wereld zijn er inspirerende vrouwen die in onze sector werken en een voorbeeld zijn van gendergelijkheid”, constateert Marina Bill. “We streven ernaar om hen meer zichtbaarheid en erkenning te geven. Vanaf 2024 zullen we IFR’s ‘Women in Robotics: 10 Women Shaping the Future of Robotics’ selecteren en belonen.”

Tot de selectiecriteria van IFR behoren bijdragen aan en prestaties op het algemene gebied van robotica, waardoor de industrie verder wordt gepromoot, evenals activiteiten die jonge vrouwen aanmoedigen een carrière in STEM-onderwerpen of robotica na te streven.

Foto: International Federation of Robotics