Digitale tool voor veilige cobots

Thu Jan 27 2022

01 27

Digitale tool voor veilige cobots

18/11/2021

Door Ad Spijkers

Nieuwe generaties robots werken nog nauwer samen met mensen, waardoor manueel werk minder vervelend wordt.


     

In de gezondheidszorg worden robots bovendien zo dicht mogelijk bij de mens ingezet, bijvoorbeeld voor revalidatie of ondersteuning van arm- of beenfunctie. Dit stelt echter hoge eisen aan de kennis over veiligheid. In een revalidatiecentrum delen ze een ingewikkelde dans met hun gebruikers. Cobots in de fabriek verschuilen zich niet achter een hek, maar delen hun werkruimte met werknemers.

Daarom heeft het Europese samenwerkingsverband COVR een digitale online toolbox ontwikkeld, die snel en gratis toegang biedt tot alles wat een bedrijf of instelling moet weten als het een veilige collaboratieve robot (cobot) wil. De ontwikkelaars proberen een van de barrières weg te nemen die de verspreiding van robots kan vertragen: gebruikers weten niet waar ze hulp en informatie over veiligheid kunnen krijgen.

Safearoundrobots.com is een nieuwe digitale dienst die bedrijven helpt op hun route naar veilige cobots. Ze kunnen inspiratie opdoen bij anderen die ook een cobot gebruiken, informatie voor ontwikkelaars over het maken van een risicobeoordeling bekijken en relevante normen en protocollen vinden over hoe een robot op veiligheid is te testen.

Exoskeletten

Draagbare robot-exoskeletten en revalidatierobots zijn een heel speciaal geval. Hier is contact tussen de robot en de menselijke gebruiker geen incident maar juist de bedoeling, en dat gedurende langere perioden. Hier is veiligheid van het grootste belang, maar er zijn ook bepaalde uitdagingen. Door een domein-overstijgende benadering toe te passen, bouwen de onderzoekers voort op bestaande kennis en 'best practices' uit andere domeinen, zoals industrieel gebruik van cobots. Ook maken ze de weg vrij om de ontwikkeling van cobots voor revalidatie en ondersteuning te faciliteren.

De toolkit kan helpen, ongeacht het aanwezige kennisniveau. Voor de beginner biedt de dienst advies over veilig programmeren van cobots en hoe een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. De expert kan juist kennis vinden over validatieprotocollen, recente publicaties over veiligheid en een overzicht van geavanceerde meetapparatuur, waarmee de veiligheid van de robot is te testen.

Hulptool

Alle Europese partners in COVR zijn sinds 2018 bezig om de weg naar veiligere robots korter en overzichtelijker te maken. Safearoundrobots.com helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen en inrichten van veilige cobots binnen productieomgevingen, gezondheidszorg, logistiek en landbouw, en de hulp is hard nodig.

De cobotindustrie vraagt al meer dan een decennium om meer diepgaande begeleiding en praktische voorbeelden. Met de hulp van safearoundrobots.com hopen de consortiumpartners dat meer collaboratieve robots worden geïnstalleerd, door middel van een efficiënte en grondige risicobeoordeling. Het kan moeilijk zijn om te bepalen welke richtlijnen en normen relevant zijn voor een specifieke collaboratieve robot-toepassing. Met een paar simpele muisklikken leidt deze tool naar de relevante documenten.

COVR

COVR is een Europees samenwerkingsverband onder leiding van het Teknologisk Institut in Denemarken. Het samenwerkingsverband richt zich op validatie van robotveiligheid: hoe test, meet en documenteert een bedrijf dat een robot-oplossing voldoet aan bestaande eisen uit richtlijnen, wetten en normen. De missie van COVR is het verhogen van de veiligheid van alle robots die ruimte delen met mensen, door het testen van veiligheidsgerelateerde vaardigheden van cobots in alle domeinen. Het COVR-consortium bestaat uit het Teknologisk Institut, de Nationale Onderzoeksraad in Italië, het Fraunhofer-Institut für Fabriksbetrieb und –automatisierung (IFF) in Duitsland, de Commissie voor Alternatieve Energieën en Atoomenergie in Frankrijk en Roessingh Research and Development in Enschede. Het project wordt gefinancierd door de EU.

Foto: Roessingh Reearch and Development